Cẩm nang hướng dẫn dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ để phòng tránh trẻ bị xâm hại tình dục

Thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp và xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vai trò của cha mẹ, người chăm sóc trẻ cũng rất quan trọng để có thể tham gia tích cực trong việc phòng ngừa trẻ bị xâm hại tình dục. Cha mẹ không chỉ cần được trang bị những kiến thức về nguy cơ trẻ có thể trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục mà còn cần có những kỹ năng để giúp trẻ nhận biết và tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đó.

Với những trường hợp trẻ không may trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục, cha mẹ chính chỗ dựa an toàn của trẻ vì vậy cha mẹ cũng cần được trang bị những thông tin để kiếm sự trợ giúp về pháp luật và tâm lý dành cho trẻ. Bên cạnh đó, có những kỹ năng mà cha mẹ cũng cần biết để giúp con vượt qua sự khủng hoảng tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng.

Với mong muốn chia sẻ rộng rãi hơn những kiến thức và kỹ năng để phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và hỗ trợ trẻ bị xâm hại tình dục, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã xây dựng cuốn Cẩm nang hướng dẫn dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ để cung cấp những thông tin hữu ích giúp cho cha mẹ trong quá trình chăm sóc và bảo vệ trẻ trước nguy cơ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Xem chi tiết tài liệu tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *