Giáo dục & Văn hóa

Dạy con biết thất bại

Dạy con biết thất bại - điều này có vẻ không thuận so với cách nghĩ thông thường. Bởi ai cũng muốn con tiến bộ, thành công, suôn sẻ trong mọi việc... Ý nghĩ "dạy con biết thất bại" cứ...

Xem thêm