Tiếng nói trẻ em

Gương sáng Đội viên Quảng Nam

Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Quảng Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, trong nhiều năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu. Xứng danh...

Xem thêm