Trẻ em thế giới

Giúp trẻ em nước bạn đến trường

Không chỉ chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo trong nước, hơn 2 năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới nước bạn Campuchia. Thượng...

Xem thêm