Một số quy định của pháp luật về quy trình tố tụng thân thiện liên quan trẻ em, người dưới 18 tuổi là bị hại, nạn nhân bị xâm hại tình dục

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) là thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam, là tổ chức xã hội tự nguyện có trách nhiệm thực hiện bảo vệ quyền trẻ em được quy định tại Khoản 4, Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016. Từ thực tiễn trong việc tiếp nhận, tư vấn, xử lý các đơn thư, vụ việc liên quan tới xâm hại trẻ em của VACR tại nhiều địa phương trong thời gian qua, cùng với những phát hiện chính từ hoạt động “Nghiên cứu khảo sát thực trạng thực hiện quy trình tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị XHTD tại thành phố Hà Nội”; VACR nhận thấy: (1) Tình hình XHTD trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành cả nước nói chung trong 5 năm qua đang diễn biến hết sức phức tạp cả về độ tuổi của trẻ em bị xâm hại và tính chất mức độ xâm hại ….; (2) Thực trạng tình hình triển khai quy trình, nội dung tố tụng thân thiện đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi bị XHTD còn nhiều hạn chế; (3) Cần thiết phải xây dựng, hoàn thiện và triển khai hệ thống pháp luật, quy trình tố tụng thân thiện đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi cũng như người bị hại là nạn nhân bị XHTD; (4) Những người tham gia tố tụng các vụ án XHTD trẻ em, người dưới 18 tuổi chưa được tiếp cận đầy đủ các quy định liên quan để nâng cao năng lực và kỹ năng tiếp xúc, thực thi nhiệm vụ.

Hiện nay trình tự, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử, trợ giúp pháp lý  (TGPL) đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tương đối đầy đủ, cụ thể trong pháp luật về tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan. Quy trình tố tụng thân thiện đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi là người bị hại trong vụ án XHTD trẻ em áp dụng thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi được quy định trong Phần thứ bảy, Chương XXVIII Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS 2015) và các Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành BLTTHS của các Bộ, ngành như: Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC); Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC); Bộ Công an (Bộ CA); Bộ Quốc phòng (Bộ QP); Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH)… Tuy nhiên, chưa có tài liệu chuyên sâu cho những người tham gia tố tụng như điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, luật sư, trợ giúp viên pháp lý… về thực hiện quy trình tố tụng thân thiện đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi là nạn nhân của XHTD.

Để cung cấp những thông tin, kỹ năng có thể tham khảo, áp dụng cho cán bộ, những người tham gia quá trình tố tụng liên quan tới trẻ em, người dưới 18 tuổi bị XHTD; được sự hỗ trợ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF); VACR đã xây dựng tài liệu cẩm nang hướng dẫn thực hiện thủ tục tố tụng mang tính thân thiện đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi và gia đình có trẻ em là nạn nhân bị XHTD. Tài liệu này là một phần trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị XHTD tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 12/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em, người dưới 18 tuổi và gia đình là bị hai, nạn nhân của XHTD.

Xem chi tiết tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *