Tin nổi bật

Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8

Trẻ em tham gia

Thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I – năm 2023

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương...

Chương trình - Dự án

Chương trình “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày”

Chương trình Kỷ luật tích cực trong làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu...

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”

Từ giai đoạn 2017-2021, với sự hỗ trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em, Hội BVQTEVN đã triển khai Dự án “Tăng cường năng lực cho các...

Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội”

Từ thực tiễn của quá trình tham gia Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm...

Món quà trung thu ấm áp

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, Cô giáo Đinh Thị Phương Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hiệu trưởng...