Tin nổi bật

Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Nâng cao hiểu biết và thúc đẩy tham gia của cha mẹ trong bảo vệ trẻ em

Nhằm nâng cao sự hiểu biết cộng đồng đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trẻ về pháp luật xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng phòng chống, xâm hại tình dục trẻ em, ngày 05/12/2023, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ...

Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Slider 7
Slider 8

Trẻ em tham gia

Nâng cao hiểu biết và thúc đẩy tham gia của cha mẹ trong bảo vệ trẻ em

Nhằm nâng cao sự hiểu biết cộng đồng đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trẻ về pháp luật xử lý hành chính, xử lý hình sự...

Chương trình - Dự án

Đại diện Vietcombank (hàng đầu, đứng giữa) nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam

Vietcombank – thương hiệu mạnh dẫn đầu ngành ngân hàng

Vừa qua, ngày 6/10/2023, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times đã tổ chức Lễ công bố Thương hiệu mạnh...

Chương trình “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày”

Chương trình Kỷ luật tích cực trong làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu...

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”

Từ giai đoạn 2017-2021, với sự hỗ trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em, Hội BVQTEVN đã triển khai Dự án “Tăng cường năng lực cho các...

Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội”

Từ thực tiễn của quá trình tham gia Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm...