Tuyển Người hướng dẫn (Mentor) cho Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP)

1. Giới thiệu

Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) được tổ chức từ năm 2018 với sự hỗ trợ của dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” (SIDA-CSO) và ghi nhận nhiều kết quả khả quan trong công tác thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ về bạo lực đối với trẻ em.

Tiếp nối kết quả của dự án SIDA-CSO, trong khuôn khổ dự án AVAC phối hợp giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the children) từ năm 2022 đến năm 2024, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) với mong muốn thúc đẩy và lan toả chương trình này hơn nữa nhằm đưa tới cho các phụ huynh, người chăm sóc trẻ tại Việt Nam một biện pháp giáo dục phi bạo lực thay thế cho các biện pháp giáo dục bạo lực truyền thống.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành tuyển 06 Người hướng dẫn (sau đây gọi là Mentor) cho Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) trong giai đoạn dự án từ năm 2022 đến năm 2024.

 2. Mục tiêu

Mentor của Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày sẽ cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ trẻ em xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm giữ chất lượng chương trình và thúc đẩy lan toả chương trình này hơn nữa tới cho các phụ huynh, người chăm sóc trẻ tại Việt Nam.

3. Trách nhiệm của mỗi Người hướng dẫn (Mentor)

Mentor có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết từng buổi của chương trình PDEP cho các Hướng dẫn viên tổ chức chương trình PDEP dành cho cha mẹ và báo cáo cho đơn vị bản quyền là tổ chức Cứu trợ trẻ em. Cụ thể như sau:

 • Trước mỗi buổi của chương trình PDEP dành cho cha mẹ do Hướng dẫn viên tổ chức, người Mentor sẽ tiến hành hướng dẫn chi tiết về tiến trình, nội dung, giải đáp các thắc mắc của Hướng dẫn viên.
 • Mỗi chương trình cha mẹ PDEP sẽ được hướng dẫn 8 buổi trong đó không quá 3 buổi là hướng dẫn trực tiếp, còn lại là hướng dẫn trực tuyến.
 • Tham quan, dự giờ hỗ trợ cho Hướng dẫn viên thực hiện đúng theo yêu cầu nội dung của Chương trình PDEP
 • Thực hiện việc báo cáo các hoạt động của các chương trình dành cho cha mẹ mình quản lý về cho PDEP Việt Nam

4. Sản phẩm đầu ra

 • 8 buổi hướng dẫn cho các Hướng dẫn viên tổ chức chương trình PDEP dành cho cha mẹ theo yêu cầu nội dung của Chương trình. Mỗi mentor có thể được phân công nhiều hơn 2 chương trình/năm
 • Danh sách cha mẹ/người chăm sóc trẻ tham gia lớp PDEP dành cho cha mẹ
 • Báo cáo hướng dẫn chương trình PDEP dành cho cha mẹ.

5. Khung thời gian và địa điểm

 • Thời gian: từ 01/06/2023 tới ngày 15/12/2024
 • Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh

6. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Có chứng chỉ là Hướng dẫn viên của Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày do tổ chức PDEP Việt Nam cấp.
 • Có kinh nghiệm tham gia tổ chức ít nhất 2 lớp cha mẹ Chương trình PDEP.
 • Có kỹ năng chia sẻ, hướng dẫn cá nhân/một nhóm là một ưu thế
 • Thân thiện, có cách giảng dạy mới mẻ, sáng tạo, hoà đồng với các giảng viên và các hướng dẫn viên của chương trình.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế.

7. Phí tư vấn và hình thức thanh toán

Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng Việt Nam Đồng và hình thức thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng.

8. Liên hệ

Hồ sơ yêu cầu: CV ứng viên và thư thể hiện ứng viên đáp ứng các yêu cầu trên

Hồ sơ gửi về: admin@pdepvietnam.com trước ngày 15/4/2023

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *