Một số kỹ năng làm việc thân thiện với trẻ em, người dưới 18 tuổi là nạn nhân bị xâm hại tình dục trong quá trình tố tụng

Trẻ em và gia đình trẻ là nạn nhân bị xâm hại tình dục đã phải trải qua những biến cố rất lớn, ảnh hưởng không chỉ cơ thể nhìn thấy trước mắt mà còn ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của trẻ lâu dài. Bởi vậy trong quá trình tố tụng cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Luật sư, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em, người dưới 18 tuổi trong các vụ án XHTD, ngoài việc phải nắm rõ các quy định của pháp luật, chính sách xử lý, bảo vệ trẻ em, người dưới 18 tuổi còn phải rèn luyện kỹ năng làm việc thân thiện với trẻ em, người dưới 18 tuổi để đạt được hiệu quả cao nhất là bảo vệ trẻ em tốt nhất và trừng trị thích đáng kẻ phạm tội, tránh để nạn nhân bị tổn thương thêm trong quá trình tố tụng.

Tài liệu chia sẻ một số kỹ năng cần thiết mà nhóm cán bộ thực thi pháp luật trong quá trình làm việc với trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục có thể áp dụng để tạo được sự thân thiện với trẻ trong quá trình thu thập thông tin, giúp trẻ phần nào ổn định tâm lý chia sẻ câu chuyện mà trẻ đã phải trải qua mà không bị tổn thương thêm nữa.

Chi tiết tài liệu xem tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *