Tuyển dụng

No Image

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cần tuyển: - 01 Cán bộ phụ trách truyền thông (ưu tiên nam giới), - 01 Trợ lý dự án. Yêu cầu chung: Tốt nghiệp Đại học trở lên; có nhân thân...

Xem thêm

Tuyển tư vấn viết báo cáo khảo sát ý kiến trẻ em về dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và cơ sở giáo dục và cộng tác viên nhập liệu phiếu

Tiếp nối kết quả đạt được trong công tác vận động chính sách của dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” (SIDA-CSO), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam...

Xem thêm