Tiếng nói trẻ em

“Điều em muốn nói”

Trước những tác động của dịch COVID 19 đến cuộc sống của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em thực hiện Clip “Điều em muốn nói” nhằm thu...

Xem thêm

Video “Điều em muốn nói”

Trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19, trẻ em cũng chịu nhiều ảnh hưởng trong cuộc sống hàng ngày và các em đã có sự chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận của bản thân thông...

Xem thêm