Nghiên cứu – khảo sát

No Image

Báo cáo tóm tắt khảo sát thực trạng thực hiện tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội

[pdf-embedder url="http://treemviet.vn/wp-content/uploads/2023/06/Bao-cao-tom-tat-khao-sat-thuc-trang-thuc-hien-to-tung-than-thien-va-ho-tro-y-te-doi-voi-tre-em-bi-xam-hai-tinh-duc-tai-Ha-Noi.pdf" title="Báo cáo tóm tắt khảo sát thực trạng thực hiện tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội"]

Xem thêm