Tuyển tư vấn dịch tài liệu

1.Giới thiệu

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền Trẻ Em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ năm 2019-2021. Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Một trong những kết quả đầu ra của Dự án là “ Các tổ chức dân sự xã hội được tổ chức/tập hợp lại nhằm thực hiện việc bảo vệ quyền của Trẻ, đồng thời chủ động tổ chức, tham gia các diễn đàn/đối thoại với các cơ quan chức năng ở các cấp khác nhau nhằm các giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo quyền của trẻ”.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tiến hành xây dựng báo cáo Khảo sát nhanh về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với trẻ em năm 2021. Để tăng cường hiệu quả truyền thông và lượng người tiếp cận với kết quả khảo sát, VACR cần dịch tài liệu báo cáo sang tiếng Anh.

2.Mục tiêu, phạm vi công việc

2.1. Mục tiêu:

– Biên dịch tài liệu Báo cáo kết quả khảo sát về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với trẻ em năm 2021 sang tiếng Anh.

2.2. Phạm vi công việc

Để báo cáo thực sự có chất lượng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng đề nghị Quý Chuyên gia :

Nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo để biên dịch báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Anh đảm bảo giữ được những thông tin, số liệu, nhận định theo tài liệu gốc.

– Không được đưa thêm thông tin, đưa ra những sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các nhận định và khuyến nghị vào trong báo cáo

3.Trách nhiệm của tư vấn

Thực hiện đầy đủ và đúng tiên độ triển khai của công việc được nêu trong Điều khoản tham chiếu và Hợp đồng.

Thông báo ngay bằng văn bản cho cán bộ của VACR khi có vấn đề bất thường trong quá trình triển khai thực hiện công việc.

Tích cực, chủ động và thiện chí trong quá trình triển khai công việc, phối hợp với VACR trong các trường hợp cần giải trình về nội dung công việc hoặc sản phẩm trong suốt quá trình triển khai công việc và sau khi nghiệm thu sản phẩm đầu ra.

4. Sản phẩm đầu ra

01 bản dịch Tiếng Anh có chất lượng của Báo cáo Khảo sát về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với trẻ em năm 202

5. Thời gian: Thời gian nộp bản dịch: 10/11/2021

 6. Yêu cầu đối với tư vấn

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
  • Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong dịch tài liệu
  • Ưu tiên tư vấn có kinh nghiệm trong dịch các tài liệu liên quan tới lĩnh vực trẻ em

7. Phí chuyên gia và hình thức thanh toán:

Phí tư vấn: Theo số lượng trang thực tế của báo cáo tiếng Việt, không vượt quá 250.000đ/trang (350 từ/trang báo cáo gốc)

Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản 100% sau khi công việc được hoàn thành, được VACR nghiệm thu và tư vấn hoàn trả toàn bộ các hoá đơn chứng từ và sản phẩm quy định tại mục 4.

8. Liên hệ

  • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về Văn phòng Hội, tầng 5 Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc địa chỉ email: tuyendung.vacr@gmail.com trước ngày 01/11/2021.
  • Hồ sơ gồm: CV, một số sản phẩm đã dịch (nếu có)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *