Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TƯ Đoàn khóa XI chiều tối 12-12 đã bầu ban bí thư TƯ Đoàn gồm bốn người, và anh Lê Quốc Phong, tái đắc cử chức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn.

Anh Lê Quốc Phong - Ảnh: Ảnh: CHÍ TUỆ

Anh Lê Quốc Phong – Ảnh: Ảnh: CHÍ TUỆ

Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 31 ủy viên.

Cùng với anh Phong, 3 bí thư còn lại cũng tái đắc cử Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, gồm: anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Nguyễn Ngọc Lương và anh Bùi Quang Huy.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1979) là người trẻ nhất trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI.

Hội nghị đang tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 31 ủy viên, và bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ANH LÊ QUỐC PHONG

Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG

Ngày sinh: 3-5-1978

Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19-5-2000; ngày chính thức 19-5-2001

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ thạc sĩ: Thạc sĩ sinh học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

– Từ 11-2002 – 12-2004: Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM,

– Từ 1-2005 – 9-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó trưởng Ban ĐH chuyên nghiệp Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM

– Từ 9-2007 – 4-2009: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

– Từ 4-2009 – 2012: Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

– Từ tháng 7-2013: Thành ủy viên TP.HCM.

– Từ tháng 3-2013: Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN khóa VIII, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM.

– Tháng 12-2013, được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên VN khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 – 28-1-2016 tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong , Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN được bầu vào Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.

– Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X ngày 21-4-2016, anh Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS HCM.

– Ngày 12-12-2017, tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ nhất khóa XI, anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS HCM.

Nguồn tuoitre.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *