Bài giảng online về Xâm hại tình dục trẻ em

“Nhằm hỗ trợ cho cha mẹ cũng như cả những người làm việc liên quan tới lĩnh vực trẻ em tại cộng đồng có thể dễ dàng tiếp cận những thông tin tài liệu hướng dẫn rất hữu ích trong bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã xây dựng video bài giảng trực tuyến về các nội dung liên quan tới phòng ngừa và hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục để những người quan tâm tới nội dung này có thể chủ động tiếp cận và tìm hiểu thông tin. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại ”

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *