Báo cáo khảo sát nhanh “Nhận thức về quyền trẻ em trong môi trường kỹ thuật số”

Tính đến tháng 1/2021, dân số Việt Nam đạt mốc 97.8 triệu dân trong đó, có khoảng 68.17 triệu người đang sử dụng Internet (chiếm 70.3% dân số) thông qua các nền tảng, ứng dụng khác nhau, với thời lượng trung bình là 6 giờ 47 phút. Đây được xem là khoảng thời gian tương đối lớn được sử dụng trong 1 ngày.

Theo báo cáo khảo sát nhanh nhận thức về quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số do Hội BVQTEVN tiến hành tháng 11/2021 với sự tham gia của 218 trẻ em và 202 cha mẹ đã chỉ ra rằng:

Cứ 2 trẻ tham gia khảo sát thì có 1 trẻ không có kỹ năng phòng, chống bị bắt nạt, cô lập, xâm hại trên mạng.

10% số trẻ em tham gia khảo sát khi gặp phải những nguy cơ trên môi trường mạng như bị dụ dỗ, bị bắt nạt, bị xâm hại… tự xử lý mà không chia sẻ với ai.

Đối với người lớn tham gia khảo sát, cứ 7 người thì có 1 người không biết cần phải bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin riêng tư của trẻ trên không gian mạng.

Chi tiết báo cáo khảo sát tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *