Báo cáo tóm tắt “Khảo sát thực trạng thực hiện tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội

Để góp phần tìm hiểu những vướng mắc trong chính sách, pháp luật về tố tụng hình sự và chăm sóc, hỗ trợ y tế đối với trẻ em là bị hại của xâm hại tình dục; được sự giúp đỡ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến tư pháp (EU JULE JIFF), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành nghiên cứu “Khảo sát thực trạng thực hiện quy trình tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 4/2021.

Xem chi tiết báo cáo tóm tắt tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *