Báo cáo về “Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với trẻ em”

Năm 2020 trước tình hình nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, trẻ em không được đến trường do dịch bệnh Covid 19, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) đã chủ động tiến hành khảo sát trực tuyến về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với cuộc sống của trẻ em. Bên cạnh, Hội cùng với nhóm Công tác về quyền trẻ em thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện hơn đối với cả nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chịu tác động của dịch bệnh Covid 19 Những số liệu, thông tin đưa ra trong báo cáo khảo sát là cơ sở để xây dựng khuyến nghị cụ thể gửi tới cơ quan Nhà nước nhằm góp phần bảo vệ quyền của trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó Hội cũng đã kết nối và tạo cơ hội cho trẻ em được tham gia đối thoại trực tiếp với đại diện các cơ quan Nhà nước như Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục, BỘ Y tế… tại Hội thảo trực tuyến công bố các bằng chứng về tác động của dịch COVID -19 đối với trẻ em tại Việt Nam do Unicef, Tổ chức cứu trợ trẻ em và Hội đồng chủ trì. Điều này cũng đã khẳng định thêm vai trò các tổ chức xã hội trong lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em trong những tình huống khẩn cấp do dịch bệnh và những khuyến nghị đó cũng đã được các cơ quan Nhà nước lắng nghe và tiếp nhận.

Năm 2021, trước tác động từ làn sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid 19, Hội đã tiến hành khảo sát trực tuyến về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với trẻ em để có những thông tin cập nhật cho báo cáo đã thực hiện từ năm 2020.

Xem chi tiết báo cáo “Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến trẻ em” do Hội thực hiện tại đây

Xem chi tiết báo cáo “Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến trẻ em” do nhóm CRWG thực hiện tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *