Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 5/3 tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã ký kết kế hoạch phối hợp về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Lễ ký Chương trình hợp tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng giữa Cục an toàn thông tin và Cục trẻ em

Kế hoạch phối hợp có 7 nội dung chính gồm:

  1. Nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sửa đổi, bổ sung và đề xuất nhằm hoàn thiện về Luật pháp chính sách.
  2. Khảo sát, đánh giá tác động của môi trường mạng đối với trẻ em;giám sát, thu thập thông tin để cảnh báo về những nguy cơ xâm phạm quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin tham gia hoạt động xã hội.
  3. Nghiên cứu, xây dựng mạng lưới hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
  4. Nâng cao hiểu biết cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng bổ ích, an toàn.
  5. Xây dựng công cụ và phương tiện để bảo vệ trẻ em; giáo dục trẻ em tương tác tích cực, sáng tạo trên môi trường mạng.
  6. Xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và quy trình phát hiện hỗ trợ can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng.
  7. nghiên cứu, xây dựng thí điểm hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ nhằm thúc đẩy các tổ chức doanh nghiệp thamgia vào xây dựng nội dung lành mạnh cho trẻ m trên môi trường mạng.

Theo ông Đặng Hoa Nam, kế hoạch phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan quản lý, đặc biệt là kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước sẵn sàng cùng đồng hành để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật về quyền trẻ em và về an ninh mạng, trong bối cảnh xu hướng xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng diễn biến tinh vi và phức tạp.

Tin:” Mạnh Dũng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *