Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời Khuyến nghị của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và các tổ chức xã hội

Ngày 2/4/2018 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  có công văn số 1353/LĐTBXH-TE trả lời Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về Khuyến nghị tại Diễn đàn chính sách năm 2017.

Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội BVQTE VN),đã tổ chức Diễn đàn chính sách năm 2017 với chủ đề “Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong phòng ngừa, chăm sóc và bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, xâm hại tình dục”. Diễn đàn có sự tham gia của các cơ quan bao gồm: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hơn 60 đại biểu tham dự đến từ Hội BVQTE các tỉnh/ thành phố, trung tâm, Chi hội trực thuộc và một số thành viên đại diện cho hơn 40 tổ chức Mạng Quyền trẻ em (CRnet).

Để hỗ trợ các tổ chức xã hội và Hội BVQTE thực hiện được nhiệm vụ đã quy định tại Điều 92, Luật Trẻ em năm 2016 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, từ diễn đàn này, Hội BVQTE Việt Nam xin kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước một số vấn đề sau:

  1. Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Tiếp tục duy trì kế hoạch phối hợp hàng năm với Hội BVQTE Việt Nam và các tổ chức xã hội (TCXH) trong việc truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thực hiện quyền trẻ em, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em;

– Xây dựng cơ chế để các TCXH hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em có nguy cơ cao hoặc bị xâm hại (ví dụ như: nhà mở, mái ấm, ngôi nhà bình yên, nhà tạm lánh,…) được tham gia vào chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017);

– Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả về vi phạm quyền trẻ em do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các TCXH chuyển đến theo quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016.

– Phối hợp với TCXH tập huấn nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và Luật Trẻ em cho cán bộ, trẻ em trong các cơ sở bảo trợ xã hội trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em công lập và ngoài công lập.

– Phát hiện và tôn vinh, biểu dương hàng năm các cá nhân hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Nội dung trả lời của Bộ Lao động thương binh và xã hội:

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *