Chủ tịch Hội tiếp đoàn ECPAT Hàn Quốc

Sáng 16/12/2019, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tiếp đoàn ECPAT Hàn Quốc do bà Hyeorsook Lee giám đốc làm trưởng đoàn đã tới thăm Hội nhân dịp đoàn sang Việt Nam công tác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đã giới thiệu với đoàn về các chương trình hoạt động của Hội trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, cũng như sự tham gia của Hội trong một số thiết chế bảo vệ trẻ em nói chung của Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng cộng đồng thân thiện với trẻ em, ECPAT Hàn Quốc tập trung hoạt động vào ba lĩnh vực: giáo dục trẻ em về các quyền của mình; hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục và tham gia xây dựng luật  pháp, chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt bảo vệ trẻ em trên mạng trong thời đại công nghệ số. Nhiều chương trình tập huấn cho trẻ em biết cách tự bảo vệ, tìm sự hỗ trợ khi cần thiết,  cũng như tập huấn cho các bậc phụ huynh và giáo viên về cách bảo vệ các em đã được ECPAT Hàn Quốc thực hiện hiệu quả trong những năm gần đây.

Buổi làm việc cũng mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai bên về thiết kế một số chương trình tập huấn cho trẻ em, cha mẹ các em và giáo viên về các biện pháp tăng cường bảo vệ trẻ em, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Hợp tác quốc tế

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *