Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa tham dự và phát biểu định hướng về nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em tại Đại hội lần thứ IV Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên

Sáng 27/12/2023, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tham dự Đại hội lần thứ IV Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 tại thành phố Thái Nguyên. Tham dự Đại hội còn có bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi Việt Nam; ông Lê Quang Tiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội trong tỉnh; đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn; Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang và 185 đại biểu tiêu biểu của Tỉnh tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2018-2023. Dù trong bối cảnh rất đặc biệt, chưa có tiền lệ, nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động của Hội vẫn được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Với trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo được hỗ trợ học bổng, phương tiện đi học, được vui chơi, tặng quà, được đi tham quan, … giúp các em thực hiện quyền và ước mơ giản dị, có ý nghĩa lớn lao là quyền được phát triển, học tập, vui chơi. Đặc biệt là xây dựng 2 đề án “Niềm tin cho em” và “Tiếp bước cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên”, hỗ trợ có tính chất dài hơi.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại Đại hội lần thứ IV Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại Đại hội lần thứ IV Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác trẻ em. Đại hội XIII của Đảng cũng nhận định: “Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện, tặng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kiểm soát tình hình tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em, … Quốc hội ban hành Nghị quyết 121/NQ-QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030, chương trình bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Các vấn để trẻ em được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thông mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phong trào “Toàn dân chăm sóc và bảo vệ trẻ em”, … đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội nghị Trung ương 8 ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 21/11/2023: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện và bảo đảm quyền trẻ em.

Toàn cảnh chào cờ tại Đại hội lần thứ IV Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên

Toàn cảnh chào cờ tại Đại hội lần thứ IV Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên

Trước tình hình một số vấn đề trẻ em diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiềm ẩn trong không gian mạng đe dọa sự an toàn của trẻ em, xâm hại, bạo lực trẻ em, tai nạn thương tích, sức khoẻ tâm thần, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên với vai trò là tổ chức thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch cụ thể trong đó chú trọng tới các nhiệm vụ góp ý, tư vấn chính sách, tham gia giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và phát biểu chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Bên cạnh đó, Hội tỉnh Thái Nguyên cũng cần nâng cao năng lực để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm phát triển Hội viên và phát triển hội cấp huyện và cấp xã, đồng thời tích cực phối hợp với các tổ chức xã hội của tỉnh để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Hội.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 người, Ban Kiểm tra 05 người; Ban Thường vụ 07 người. Ông Vũ Văn Mão, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (ngày 01/01/2024 được nghỉ hưu), Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá IV được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bầu 02 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa trao bằng khen của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa trao Bằng khen của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên tại Đại hội

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa trao Bằng khen của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên tại Đại hội

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *