Chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Từ ngày 30/11 – 01/12 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham gia của 273 đại biểu trên cả nước.

Theo đó, Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 01/12.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội có sự tham gia của 273 đại biểu chính thức, với chủ đề “Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội bảo vệ quyền trẻ em lần thứ III; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận và thông qua Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong khuôn khổ của Đại hội, sẽ diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023-2028.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được thành lập ngày 8/4/2008, là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Đến nay, Hội đã phát triển rộng khắp, với 27 Hội cấp tỉnh/TP, 22 Chi hội và 5 trung tâm, đơn vị trực thuộc với hơn 110 ngàn hội viên (trong đó hội viên do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát triển là hơn 10 ngàn, hội viên do các Hội thành viên phát triển là hơn 100 ngàn). Mô hình tổ chức rất đa dạng: Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em…

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *