Chuẩn bị xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện khuyến nghị UPR chu kỳ III của Việt Nam

Sáng ngày 14/7/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo Giới thiệu phương pháp và thực tiễn tốt xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III để chuẩn bị cho việc xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện của Việt Nam dự kiến Qúy 1/2022 sẽ hoàn thành.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chịu tác động của đại dịch Covid 19, Chính phủ đang phải thực hiện hai mục tiêu kép vừa kiểm soát ổn định tình hình dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, hành động cần thiết để có thể thực hiện các khuyến nghị về quyền con người mà Việt Nam đã đồng ý và cam kết thực hiện trong chu kỳ trước trong đó có những nội dung liên quan tới đảm bảo quyền tiếp cận tư pháp, tiếp cận giáo dục, y tế… của những nhóm người dễ bị tổn thương như người dân tộc ở vùng sâu vùng xa, người khuyết tật, trẻ em…

Ông Arnauld Chaltin, cán bộ nhân quyền, Chương trình nâng cao năng lực Cơ quan Công ước, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc đã có chia sẻ về thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng báo cáo giữa kỳ tự nguyện của các nước trong đó đề cập tới sự cần thiết phải xây dựng báo cáo giữa kỳ tự nguyện, quy trình chuẩn bị báo cáo, năng lực báo cáo và theo dõi trong đó cần những yếu tố quan trọng trong việc kết nối, hình thức báo cáo, nội dung báo cáo trong đó phân tích cả những thay đổi trong bối cảnh đất nước và những ưu tiên, tham chiếu tới các khuyến nghị UPR cụ thể và biện pháp thực hiện  (trước kia và sau này) bao gồm cả chia sẻ những kế hoạch thực hiện và tự đánh giá. Những kinh nghiệm về báo cáo giữa kỳ tự nguyện của các nước sẽ là bài học để Việt Nam có  thể tham khảo trong quá trình xây dựng báo cáo.

Ông Đặng Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, ông Đặng Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đánh giá cao vai trò và sự tham gia của các  Bộ, ngành liên quan để báo cáo này có thể cung cấp những thông tin toàn diện về phát triển kinh tế – xã hội, về đảm bảo quyền con người trong bối cảnh mới tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tổ chức những hội thảo tham vấn các Bộ ngành, các tổ chức chính trị, xã hội để có thể lấy ý kiến về xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III để trình Chính phủ vào năm 2022.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *