Chương trình “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày”

Chương trình Kỷ luật tích cực trong làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em thực hiện với mục tiêu để trẻ em Việt Nam được phát triển toàn diện trong môi trường không bạo lực về thể chất và tinh thần. Chương trình PDEP được xây dựng trên 3 cơ sở chính: quyền trẻ em, các nghiên cứu về làm cha mẹ hiệu quả và nghiên cứu về sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *