Công văn “Góp ý dự thảo Quyết định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với giải pháp Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”

Phúc đáp Công văn 1340/CATTT-VNCERTCC ngày 30/8/2022 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với giải pháp Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (Quyết định), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) đã nghiên cứu văn bản dự thảo và xin có một số ý kiến đóng góp cụ thể.

Toàn văn bản xem tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *