Công văn gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tạo điều kiện cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện nhiệm vụ được giao

Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả trong những năm qua. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành được sự tham gia của toàn xã hội.

Việt Nam là nước đầu tiên khu vực Châu Á và là nước thứ hai trên Thế giới ký Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, Luật Trẻ em đã quy định 25 quyền ở 4 nhóm. Tuy nhiên, nhận thức về quyền trẻ em còn hạn chế.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) là tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập ngày 08/4/2008 theo Quyết định số 464/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội là thành viên của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã trải qua 03 kỳ Đại hội. Chủ tịch Hội qua các thời kỳ gồm: Bà Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt Nam (từ tháng 8/2008-3/2017; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (từ tháng 3/2017 đến nay).

Hiện nay, Hội đã phát triển được 25 hội cấp tỉnh, hơn 40 Chi hội, Liên Chi hội và Trung tâm trực thuộc ở 40 tỉnh, thành phố. Hội đang tích cực vận động các địa phương phát triển tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (tại văn bản số 2363/BNV-TCPCP, ngày 29/5/2019) để tăng cường mạng lưới thực hiện công tác bảo vệ quyền trẻ em trên phạm vi cả nước.

Thực hiện trách nhiệm được quy định tại các văn bản pháp luật từ năm 2008 đến nay, đặc biệt từ khi có Luật Trẻ em, Hội đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Điều 92, Luật Trẻ em số 102/2016/QH13, Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội ngày 19/6/2020, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017, Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 (phụ lục gửi kèm).

Ngoài ra, Hội thực hiện tốt công tác truyền thông về quyền trẻ em và thực hiện nhiệm vụ mở rộng quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Hội đã chủ trì, tham gia viết báo cáo bổ sung lần 5 và 6 việc thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em của Liên hiệp quốc.

Xem toàn văn bản tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *