No Image

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng
 2. Tên tiếng Anh:
 3. Logo tổ chức:
 4. Địa chỉ văn phòng chính: số 522 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 5. Số điện văn phòng chính: 0903510901
 6. Email văn phòng chính: tuthienthanhphodanang@gmail.com
 7. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 8. Số điện văn phòng địa phương:
 9. Website:
 10. Face Book:
 11. Giới thiệu về tổ chức: Hoạt động trong lĩnh vực từ thiện nhân đạo và bảo vệ quyền trẻ em trong phạm vi thành phố Đà Nẵng
 12. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động:
 13. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em: Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em

Cấp độ phòng ngừa:

+ Truyền thông: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

+ Tập huấn: Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức liên quan đến chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp.

Cấp độ hỗ trợ:

+ Tư vấn Pháp luật: Tư vấn, hỗ trợ cho công dân về những vụ việc vi phạm đến quyền trẻ em

+ Trợ giúp pháp lý:

Cấp độ Can thiệp:

+ Chăm sóc trị liệu:

+ Nuôi dưỡng trực tiếp

+ Chăm sóc thay thế:

+ Tạm lánh, cách ly:

+ Giáo dục hòa nhập: Hỗ trợ hàng năm cho những trẻ em hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học.

+ Phổ cập giáo dục

 

 

Có 1 bình luận

 1. Lê Lê viết:

  Cho tôi xin danh sách cán bộ của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *