No Image

Trung tâm can thiệp và hỗ trợ hòa nhập Tuệ Tâm

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Trung tâm can thiệp và hỗ trợ hòa nhập Tuệ Tâm (gọi tắt là Trung tâm Tuệ Tâm)
 2. Tên tiếng Anh: The intervention and inclusive support center (Tue Tam Center)
 3. Logo tổ chức:
 4. Địa chỉ văn phòng chính: số 89 dãy 3 ngõ 98 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
 5. Số điện văn phòng chính: 0168 530 8998
 6. Email văn phòng chính: trungtamtuetam@gmail.com
 7. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 8. Số điện văn phòng địa phương:
 9. Website: http://donghanhcungtuky.com/
 10. Face Book:
 11. Giới thiệu về tổ chức: Trung tâm can thiệp và hỗ trợ hòa nhập Tuệ Tâm (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là một tổ chức xã hội trực thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn, phát hiện sớm, can thiệp sớm, chăm sóc và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ  có rối loạn vận động, khó khăn chậm phát triển ngôn ngữ,  trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ tự kỷ nhằm bảo đảm quyền trẻ em theo tôn chỉ mục đích, Điều lệ của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
 12. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động: Trung tâm được thành lập từ tháng 5/2010.
 13. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em:

Cấp độ phòng ngừa:

+ Truyền thông:

+ Tập huấn:

Cấp độ hỗ trợ:

+ Tư vấn Pháp luật:

+ Trợ giúp pháp lý:

Cấp độ Can thiệp:

+ Chăm sóc trị liệu: Mục đích của Trung tâm là phát hiện trẻ có rối loạn vận động, khó khăn chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ từ đó đưa ra các phương pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời để giúp trẻ có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

+ Nuôi dưỡng trực tiếp

+ Chăm sóc thay thế:

+ Tạm lánh, cách ly:

+ Giáo dục hòa nhập:

+ Phổ cập giáo dục

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *