Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai (Trung Tâm Tương Lai).

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai (Trung Tâm Tương Lai).
 2. Tên tiếng Anh: Tuong lai centre for health education and community development.
 3. Logo tổ chức

 1. Địa chỉ văn phòng chính: 457/7 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TPHCM. Văn phòng giao dịch: 57 Cao Thắng, P.3, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Số điện văn phòng chính: 028 3834 2901 Hotline: 616.494
 3. Email văn phòng chính: info@tuonglaicentre.org.
 4. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 5. Số điện văn phòng địa phương:
 6. Website: http://www.tuonglaicentre.org/.
 7. Face Book: https://vi-vn.facebook.com/TrungTamTuongLai/.
 8. Giới thiệu về tổ chức: Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) là tổ chức Khoa học – Công nghệ, phi lợi nhuận Việt Nam được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ra quyết định thành lập tháng 7 năm 2011 và đã đăng ký hoạt động với Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 8 năm 2011.
 9. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động: A-989
 10. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em:
 • Tăng cường nâng cao nhận thức về Quyền Trẻ em cho các mạng lưới làm việc với Trẻ em –  Thanh thiếu niên và tổ chức xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau như: Xây dựng và phát triển thư viện Pháp luật trên trang web; Diễn đàn; Bản tin; Tham vấn; Tổ chức hội thảo, tập huấn; Thực hiện một số nghiên cứu liên quan đến Trẻ em – Thanh thiếu niên và thành lập các nhóm hỗ trợ; Phát hành một số tài liệu hữu ích về Quyền cho Trẻ em – Thanh thiếu niên và truyền thông rộng rãi trong xã hội (các tổ chức nhà nước, CSO, NPO, các cá nhân làm việc với trẻ em…)
 • Liên kết và xây dựng mạng lưới các tổ chức dân sự xã hội, làm chiếc cầu nối để qua đó chuyển tải thông tin, tăng năng lực cho các tổ chức tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.
 • Liên kết với các mạng lưới truyền thông qua đó tác động đến nhận thức cộng đồng xã hội về Quyền Trẻ em; Biện hộ thúc đẩy quyền cho Trẻ em – Thanh thiếu niên và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội.
 • Tăng cường hợp tác đa phương/song phương góp phần vào việc nâng cao nhận thức, tăng năng lực cho Trung tâm Tương Lai để phát triển bền vững.

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *