Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Bắc Ninh 

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Bắc Ninh
 2. Tên tiếng Anh:
 3. Logo tổ chức
 4. Địa chỉ văn phòng chính: 38 Chế Lan Viên – Ninh Xá – TP. Bắc Ninh – Bắc Ninh
 5. Số điện văn phòng chính:089.091 – 0973.590.602
 6. Email văn phòng chính:
 7. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 8. Số điện văn phòng địa phương:
 9. Website: https://sites.google.com/site/trungtamhotrophattriengiaoduc/home
 10. Face Book:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004187894798
 11. Giới thiệu về tổ chức: Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng và cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật.
 12. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động: Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
 13. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em:

Cấp độ phòng ngừa:

+ Truyền thông:

+ Tập huấn:

Cấp độ hỗ trợ:

+ Tư vấn Pháp luật:

+ Trợ giúp pháp lý:

Cấp độ Can thiệp:

+ Chăm sóc trị liệu: Phát hiện khuyết tật: trẻ chậm nói,chậm phát triển,rối loạn tự kỷ,trẻ tăng động giảm chú ý, trẻ down để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;

+ Nuôi dưỡng trực tiếp:

+ Chăm sóc thay thế:

+ Tạm lánh, cách ly:

+ Giáo dục hòa nhập: Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;

+ Phổ cập giáo dục

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *