Trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng
 2. Tên tiếng Anh:
 3. Logo tổ chức:
 4. Địa chỉ văn phòng chính: Phòng 117-120, nhà B17 Khu Ngoại giao đoàn Kim Liên, Phố Lương Đình Của, Quận Đống Đa, Hà Nội.
 5. Số điện văn phòng chính: 024-3574-6225
 6. Email văn phòng chính: cchp@chp.org.vn
 7. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 8. Số điện văn phòng địa phương:
 9. Website: chp.org.vn
 10. Face Book:
 11. Giới thiệu về tổ chức: Trung tâm nâng cao sức khỏe cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo của Việt Nam hoạt động vì mục đích nhân đạo, nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững. Chúng tôi hướng đến nhóm dân số dễ bị tổn thương và có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương, các nhóm dân tộc, giới và xã hội thiểu số, nhóm dân và những người lao động di cư, những người sống chung với HIV/AIDS vv …, đồng thời xây dựng năng lực cho các tổ chức làm việc với những nhóm này thông qua 4 cách tiếp cận chiến lược: Xây dựng năng lực; Trao quyền; Dựa trên quyền;Đa dạng giới tính.
 12. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động:
 13. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em:

Cấp độ phòng ngừa:

+ Truyền thông:

+ Tập huấn: cung cấp các dịch vụ tư vấn trọng tâm là nghiên cứu, đánh giá, đào tạo và hỗ trợ tại chỗ.

Cấp độ hỗ trợ:

+ Tư vấn Pháp luật:

+ Trợ giúp pháp lý:

Cấp độ Can thiệp:

+ Chăm sóc trị liệu:

+ Nuôi dưỡng trực tiếp

+ Chăm sóc thay thế:

+ Tạm lánh, cách ly:

+ Giáo dục hòa nhập:

+ Phổ cập giáo dục

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *