Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững
 2. Tên tiếng Anh: Center for management and sustainble development
 3. Logo tổ chức:

 1. Địa chỉ văn phòng chính: Phòng 501, Số 22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 2. Số điện văn phòng chính: 02 6276 9056
 3. Email văn phòng chính: contact@msdvietnam.org
 4. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 5. Số điện văn phòng địa phương:
 6. Website: msdvietnam.org
 7. Face Book:
 8. Giới thiệu về tổ chức: Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.
 9. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động: Quyết định thành số 216/QĐ-LHH ngày 05 tháng 03 năm 2008
 10. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em:

Cấp độ phòng ngừa:

+ Truyền thông:

+ Tập huấn:

Cấp độ hỗ trợ:

+ Tư vấn Pháp luật:

+ Trợ giúp pháp lý:

Cấp độ Can thiệp:

+ Chăm sóc trị liệu:

+ Nuôi dưỡng trực tiếp

+ Chăm sóc thay thế:

+ Tạm lánh, cách ly:

+ Giáo dục hòa nhập:

+ Phổ cập giáo dục

+ Cung cấp dịch vụ: Cung cấp dịch vụ can thiệp thúc đẩy việc thực hiện quyền cho các nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

Các can thiệp chính bao gồm:

– Hỗ trợ cho nhóm đường phố và nhập cư: Tập trung vào hệ thống chuyển gửi, hỗ trợ làm giấy tờ tuỳ thân và vận động quyền có giấy tờ tuỳ thân

– Phòng chống bạo lực, các vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện và xâm hại tình dục trẻ em, thanh niên và phụ nữ thông qua (i) Truyền thông nâng cao nhận thức và đào tạo bằng các phương thức sáng tạo; (ii) Cung cấp các dịch vụ tham vấn và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và gia đình; và (iii) Tài liệu hóa và điều phối các nỗ lực vận động chính sách về quyền ở cấp quốc gia và quốc tế

– Thúc đẩy nâng cao năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật và tiếp cận giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *