Trung tâm Phát triển cộng đồng và trẻ em

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Trung tâm Phát triển cộng đồng và trẻ em
 2. Tên tiếng Anh: Centre for development community and children
 3. Logo tổ chức:

 1. Địa chỉ văn phòng chính: Số 55, ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Số điện văn phòng chính: (84-4) 8586 1129 (84-4) 3552 5253 – Fax: (84-4) 3854 8905
 3. Email văn phòng chính: : cdecc@vnn.vnvietnam@gmail.com
 4. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 5. Số điện văn phòng địa phương:
 6. Website: cdecc.org.vn
 7. Face Book:
 8. Giới thiệu về tổ chức: CDECC có chức năng:

–  Nghiên cứu, đánh giá, đào tạo trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em, môi trường và các vấn đề có liên quan.

– Tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em và môi trường.

– Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, truyền thông, tư vấn, đánh giá, tổ chức hội thảo khoa học, xây dựng mô hình ứng dụng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em và môi trường.

–  Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em, môi trường và các vấn đề có liên quan.

 1. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động: rung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) tiền thân là Trung tâm nghiên cứu tư vấn trẻ em và vị thành niên (RECCA) được thành lập theo Quyết định số 1153/QĐ-LHH, ngày 17/10/2005 của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Ngày 9/10/2006 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) theo Quyết định số 1350/QĐ-LHH, ngày 9/10/2006 của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.
 2. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em:

Cấp độ phòng ngừa:

+ Truyền thông:

+ Tập huấn:  Nghiên cứu, đánh giá, đào tạo trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em, môi trường và các vấn đề có liên quan.

Cấp độ hỗ trợ:

+ Tư vấn Pháp luật: Tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em và môi trường.

+ Trợ giúp pháp lý:

Cấp độ Can thiệp:

+ Chăm sóc trị liệu:

+ Nuôi dưỡng trực tiếp

+ Chăm sóc thay thế:

+ Tạm lánh, cách ly:

+ Giáo dục hòa nhập:

+ Phổ cập giáo dục

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *