Đà Nẵng ký chương trình phối hợp bảo vệ quyền trẻ em

TEV: Ngày 30-9-2017, tại Đà Nẵng, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã ký chương trình hành động bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2017-2020 với Đoàn Thanh niên Cộng sản hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động nhằm triển khai Chương trình phối hợp giữa Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hoat động ký liên tịch thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm phối hợp, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn lành mạnh.

Đây là thành phố ( tỉnh) đầu tiên trong cả nước, Hội Từ thiên và Bảo vệ quyền trẻ em  với Hội Liên hiệp Phụ nữ  và  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố ký kết chương trình phối hơp bảo vệ quyền trẻ em sau khi Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kí kết vào ngày 20- 6-2017.

Treemviet.vn xin giới thiêu nội dung chương trình phối hợp của ba đơn vị và hình ảnh hoạt động của buổi lễ ký kết.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *