“Điều em muốn nói”

Trước những tác động của dịch COVID 19 đến cuộc sống của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em thực hiện Clip “Điều em muốn nói” nhằm thu thập ý kiến trẻ em về những vấn đề liên quan tới cuộc sống, sức khỏe và học tập của trẻ em bị ảnh hưởng trong tình huống “cách ly xã hội” do dịch bệnh, thảm họa thiên tai…; những mong muốn của trẻ em trong thời gian trẻ phải ở nhà, không đến trường do quy định hạn chế giao tiếp xã hội phải ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *