ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN/NHÓM TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ TẬP HUẤN

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN TƯ VẤN/NHÓM TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ TẬP HUẤN

 1. Thông tin chung

Việt Nam đang có những bước phát triển và thay đổi nhanh chóng về kinh tế – xã hội. Vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em đang là một mối quan ngại của các cấp, các ngành và mọi người dân. Theo số liệu của Bộ Công An, năm 2018, cả nước đã xảy ra 1,547 vụ xâm hại trẻ em với 1,669 đối tượng, xâm hại 1,579 trẻ em, trong đó có 1,293 trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó các vụ xâm hại tình dục được phát hiện nhiều nhất tại Hà Nội[1].

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội.

Kết quả 1: Nâng cao nhận thức cộng đồng về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục

Kết quả 2: Nâng cao năng lực cho các nhóm hỗ trợ thực thi pháp luật và hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội, bao gồm: 1) Thành viên Hội thẩm nhân dân; (2) công an, kiểm sát viên; (3) Mạng lưới luật sư, luật gia BVTE – Hội BVQTEVN,  trợ giúp viên pháp lý; (4) nhóm các tổ chức xã hội và tư vấn của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và giảng viên giảng dạy pháp luật trong nhà trường; (5) Truyền thông; (6) Các trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em và các nhân viên y tế, các bác sĩ tâm lý tại bệnh viện công/trung tâm y tế

Kết quả 3: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội

Để thực hiện việc truyền thông hiệu quả cho kết quả 2, VACR tuyển tư vấn để xây dựng 01 bộ tài liệu về Quy trình trợ giúp pháp lý cho trẻ em tiếp cận dịch vụ y tế và 01 bộ tài liệu về Việc thực hiện quy trình tố tụng thân thiện với trẻ em và gia đình trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục

 • Mục tiêu hoạt động

Xây dựng 02 bộ tài liệu tập huấn dành các nhóm đối tượng liên quan tới trẻ em để hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em và gia đình trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục

Tư vấn tham gia tập huấn cho các nhóm đối tượng sử dụng tài liệu

 • Đối tượng sử dụng tài liệu:
 • Bộ tài liệu 01: Dành cho nhóm các tổ chức xã hội và tư vấn viên của Tổng đài quốc gia 111, báo chí truyền thông, các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, nhân viên y tế tại các bệnh viện công/trung tâm y tế.
 • Bộ tài liệu 02: Dành cho nhóm thực thi pháp luật bao gồm: thành viên Hội thẩm nhân dân, công an, kiểm sát viên, mạng lưới luật sư, luật gia bảo vệ trẻ em và trợ giúp viên pháp lý.
 • Nội dung chính của tài liệu
  • Tài liệu 01

Nội dung: Quy trình trợ giúp pháp lý cho trẻ em, và gia đình trẻ tiếp cận dịch vụ y tế cho trẻ em bị xâm hại tình dục trong và sau quá trình tố tụng bao gồm:

– Hướng dẫn trẻ em, bố mẹ và người nuôi dưỡng trẻ báo cáo tới cơ quan chức năng để trình báo sự việc và tìm trợ giúp pháp lý khi trẻ bị xâm hại tình dục và giám định.

– Hướng dẫn trẻ em, bố mẹ và người nuôi dưỡng trẻ các bước tiếp cận dịch vụ y tế công để tiến hành khám toàn diện để giám định tỷ lệ tổn thương thể chất, tinh thần và tình dục; và thông tin về các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ liên quan  

– Qui trình điều trị tại chỗ và xử lý các bước tiếp cận dịch vụ y tế công khám, chữa tổn thương về thể chất và tâm lý.

– Kỹ năng làm việc thân thiện và hỗ trợ tâm lý cho  trẻ em bị xâm hại tình dục, bố mẹ và người nuôi dưỡngtrẻ.

– Danh mục một số văn bản pháp luật tham khảo liên quan tới nội dung tài liệu (Luật, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư….)

          4.2. Tài liệu 02

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện quy trình tố tụng thân thiện với trẻ em, người chưa thành niên và gia đình trẻ là nạn nhân bị xâm hại tình dục

 • Hướng dẫn điều tra thân thiện đối với trẻ em và người chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam (Bộ luật Hình sự) và Công ước về quyền trẻ em của LHQ.
 • Hướng dẫn Tư pháp hình sự thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên  bị xâm hại tình dục và Trợ giúp pháp lý thân thiện.
 • Việc thực hiện quy trình tố tụng thân thiện với trẻ em và gia đình là nạn nhân bị xâm hại tình dục dành cho các nhóm hỗ trợ thực thi pháp luật
 • Kỹ năng làm việc thân thiện và hỗ trợ tâm lý cho  trẻ em bị xâm hại tình dục, bố mẹ và người nuôi dưỡngtrẻtrong quá trình điều tra và tố tụng.
 • Danh mục một số văn bản pháp luật tham khảo liên quan tới nội dung tài liệu (Luật, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư….)
 • Tập huấn hướng dẫn
 • Tập huấn 1: Dành cho nhóm đối tượng sử dụng Tài liệu 01: Quy trình trợ giúp pháp lý cho trẻ em, và gia đình trẻ tiếp cận dịch vụ y tế cho trẻ em bị xâm hại tình dục trong và sau quá trình tố tụng; và
 • Tập huấn 2: Dành cho nhóm đối tượng sử dụng Tài liệu 02: Hướng dẫn thực hiện quy trình tố tụng thân thiện với trẻ em, người chưa thành niên và gia đình trẻ là nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Yêu cầu: Trên cơ sở tài liệu đã được xây dựng, các chuyên gia xây dựng chương trình tập huấn, trong đó có các nội dung chính như:

+ Phương pháp tập huấn: Nêu cụ thể phương pháp tập huấn cho nhóm đối tượng sử dụng hai bộ tài liệu này

         + Tài liệu tập huấn: Bao gồm các tài liệu, nguyên liệu sử dụng làm bài giảng, tài liệu phát tay,…

         + Đánh giá trước và sau khóa học

 • Yêu cầu và trách nhiệm của tư vấn/nhóm tư vấn/công ty (gọi chung là tư vấn):
  • Tiêu chí lựa chọn tư vấn cho tài liệu 1:

– Có kinh nghiệm tham gia quá trình tố tụng các vụ án bảo vệ quyền trẻ em và người chưa thành niên, phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em – nếu là cá nhân cần có bằng thạc sỹ chuyên môn phù hợp (Luật, y tế, công tác xã hội,…), có trên 12 năm kinh nghiệm.

– Có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với trẻ em, hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ y tế;

– Có nghiên cứu, khảo sát liên quan tới lĩnh vực y tế, trẻ em bị xâm hại, bạo lực

– Có kinh nghiệm xây dựng các tài liệu liên quan trợ giúp pháp lý, trợ giúp y tế và trẻ em;

– Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội là một lợi thế;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm trong hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ trực tiếp trẻ em trước và trong quá trình tố tụng

– Tham gia xây dựng tài liệu và giảng dạy liên quan tới lĩnh vực y tế, trẻ em

 • Tiêu chí lựa chọn tư vấn cho tài liệu 2:

– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em, người chưa thành niên, phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em – nếu là cá nhân cần có bằng thạc sỹ chuyên môn phù hợp (Luật, công tác xã hội…), có trên 15 năm kinh nghiệm.

– Có trên 10 năm kinh nghiệm thu thập thông tin, làm việc trực tiếp với trẻ em, hỗ trợ trẻ em trong hoạt động tố tụng (gửi kèm một ví dụ thực tế đã từng làm việc với trẻ em).

– Ưu tiên người có kinh nghiệm trong hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ trực tiếp trẻ em trước và trong quá trình tố tụng

– Ưu tiên người đã tham gia bảo vệ trẻ em tại tòa với tư cách luật sư/hội thẩm nhân dân.

– Có kinh nghiệm xây dựng các tài liệu liên quan tố tụng hình sự, đặc biệt là các vụ án có liên quan tới trẻ em

– Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội là một lợi thế;

– Có kỹ năng làm việc thân thiện với trẻ em

– Ưu tiên người có kinh nghiệm trong tư vấn và giảng dạy, làm việc với các nhóm đối tượng thực thi pháp luật

6.3.  Nhiệm vụ của tư vấn:

 • Trực tiếp trao đổi với cán bộ VACR về nội dung của tài liệu tập huấn;
 • Thực hiện các sản phẩm với tối đa trách nhiệm và cầu tiến trong các yêu cầu sửa đổi từ VACR (tối thiểu được 3 lần góp ý chỉnh sửa/sản phẩm kể từ lần các bản  dự thảo số 1)
 • Bản quyền của sản phẩm thuộc về VACR
 • Thời gian thực hiện: tháng 01 – 02/2021
 • Phí tư vấn và hình thức thanh toán:
 • Phí tư vấn: theo thoả thuận.
 • Việc thanh toán: theo thoả thuận
 • Liên hệ: 
 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendungjiff.vacr@gmail.com trước ngày 22/01/2021.
 • Hồ sơ gồm: CV, một số sản phẩm đã thực hiện liên quan (nếu có) và đề xuất nội dung viết tài liệu, và phương pháp tập huấn, cụ thể mức phí tư vấn.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *