Đối tác chiến lược: Nâng tầm hợp tác mới

Ngày 31/5/2023 tại Văn phòng ChildFund Việt Nam, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có buổi làm việc với nhóm chương trình của ChildFund Việt Nam để xây dựng kế hoạch chiến lược hoạt động của hai bên, hướng tới trở thành đối tác chiến lược toàn diện, lâu dài, dựa trên hiểu biết chung và cùng có lợi giữa hai tổ chức nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam.

Về phía Hội, bà Cao Thị Thanh Thủy – Ủy viên Thường vụ Hội đã chia sẻ những mong muốn cũng như ưu tiên trong chiến lược phát triển của Hội, đồng thời cũng đưa ra những điểm có thể hợp tác phối hợp trong thời gian tới. Ông Lê Ngọc Bảo – Trưởng phòng chương trình của ChildFund Việt Nam cũng chia sẻ các trụ cột ưu tiên trong chiến lược phát triển của ChildFund Việt Nam và một số chương trình ưu tiên đang triển khai tại vùng dự án của ChildFund

Những nội dung ưu tiên trong xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược thời gian tới đã được hai bên chia sẻ, thảo luận trên tinh thần cởi mở và xây dựng. Các vấn đề được đưa ra thảo luận tập trung vào thúc đẩy quan hệ hợp tác với tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ quốc tế; thúc đẩy thực hiện 4 nhóm quyền trẻ em thông qua các chương trình vận động chính sách; tăng cường sự tham gia của trẻ em, của cha mẹ; các dịch vụ bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tiếp cận khối doanh nghiệp tư nhân; chăm sóc y tế 1000 ngày đầu đời, chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Hai bên đã đi tới thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng kế hoạch chiến lược từ 2023-2026 bao gồm: (1) Gây quỹ (tìm kiếm nhà tài trợ tiềm năng, xây dựng đề xuất dự án chung, chia sẻ quy trình xây dựng và phê duyệt dự án…); (2) Nâng cao năng lực (kỹ năng viết và quản lý dự án, công cụ hỗ trợ giám sát và đánh giá, quản lý thông tin lưu và tìm tài liệu trên hệ thống máy tính…); (3) Góp ý, tham vấn chính sách (góp ý cho các văn bản pháp luật, khảo sát để góp ý trên cơ sở bằng chứng, thu thập ý kiến trẻ em trong góp ý văn bản, chính sách liên quan…); (4) Họp định kỳ giữa lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ hai bên để chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm, thế mạnh hai bên để tiến tới thúc đẩy hiệu quả của chiến lược hợp tác; (5) Tập huấn về chính sách và quản lý nhân sự và phát triển tổ chức tại các địa bàn khác.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung ưu tiên trong kế hoạch chiến lược hợp tác chung giai đoạn 2023-2026, hai bên sẽ chuẩn bị ký kết bản thỏa thuận chung để tiến tới việc thực hiện các vấn đề ưu tiên trong thời gian tới.

Box: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và ChildFund Việt Nam đã có những hợp tác chung trong thực hiện 2 dự án bao gồm dự án “Hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19” tại 4 tỉnh/TP là Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh (năm 2020) và dự án “Nâng cao năng lực cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em về bảo vệ trẻ em” ( năm 2022-2024). Ngoài ra hai bên cùng phối hợp thực hiện các hoạt động chung như Đồng chủ trì Nhóm công tác về quyền trẻ em (CRWG) từ 2021-2022; tham gia hợp phần báo cáo bổ sung của các tổ chức việc thực hiện Công ước về quyền trẻ em (2019-2022), chia sẻ kinh nghiệm và góp ý các chương trình, chiến lược tổ chức…

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *