Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội”

Từ thực tiễn của quá trình tham gia Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em từ 01/01/2015 – 31/6/2019 và thực tế hoạt động tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện trong thời gian qua cho thấy việc tiếp cận tư pháp thân thiện và các dịch vụ y tế hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội còn nhiều khó khăn, thách thức. Được sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (EU JULE JIFF), trong năm 2020 – 2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” nhằm mục đích nâng cao năng lực tư pháp và hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội, và truyền thông nâng cao nhận thức của cha mẹ và trẻ em về kỹ năng yêu cầu hỗ trợ tư pháp và y tế đối với trẻ trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *