Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”

Từ giai đoạn 2017-2021, với sự hỗ trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em, Hội BVQTEVN đã triển khai Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”. Một trong những mục tiêu của dự án là “Các cơ quan nhà nước có liên quan thừa nhận tầm quan trọng về vai trò và sự tham gia của các tổ chức XH trong việc đảm bảo thực hiện Quyền của trẻ”, Hội với vai trò, trách nhiệm được quy định trong Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016 cũng đã có nhiều hoạt động mang tính chiến lược để đạt được mục tiêu đó.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *