Giới thiệu về Hội kể từ khi thành lập tới năm 2018

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là một tổ chức xã hội chuyên nghiệp về quyền trẻ em, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *