Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ II.

Ngày 31/5/2019, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; ông Nguyễn Bách Phái, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đại diện các tổ chức xã hội của thành phố Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội tặng Bằng khen cho đại biểu

Đại hội thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội nhiệm kỳ I, và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ II.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nghi nhận những đóng góp của tập thể Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải Phòng, tuy còn gặp rất nhiều khó khăn về phát triển tổ chức, kinh phí, trụ sở và các điều kiện làm việc, nhưng Hội đã vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ, ông đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ II cần tập trung:

Một là, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Hội được quy định trong Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đảm bảo các quy định của Luật Trẻ em được triển khai, tổ chức có hiệu quả; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống vi phạm các quyền của trẻ em, thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt quan tâm tới việc phát hiện, kịp thời khuyến nghị xử lý các vụ vi phạm quyền trẻ em.

Hai là, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hải Phòng nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề án nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về bảo vệ quyền trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của Hội. Thường xuyên thu thập thông tin, tổng hợp tình hình trẻ em bị xâm hại và việc xử lý các hành vi này, phản ánh, kiến nghị, tư vấn cho các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án xử lý nghiêm minh, kịp thời. Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm các quyền trẻ em. Có hình thức tập hợp, thu hút các luật sư tham gia bảo vệ quyền trẻ em, bào chữa miễn phí các vụ việc, phạm tội xâm hại trẻ em nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em.

 Ba là, chú trọng công tác phát triển tổ chức, hội viên; vận động ngày càng nhiều các cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội về bảo vệ quyền trẻ em cho đội ngũ cán bộ và các cộng tác viên theo hướng chuyên nghiệp, có chất lượng, hiệu quả; nghiên cứu, tổ chức các dịch vụ hỗ trợ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bốn là, tăng cường hợp tác với các đơn vị, cơ quan, tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, vận động nguồn lực xã hội, tham gia xây dựng chính sách để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

Thay mặt Lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng cùng với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải Phòng thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

Đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 13 thành viên, tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Hội gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên), ông Nguyễn Hữu Mượt, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Hải Phòng nhiệm kỳ 2013 – 2018 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *