Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Khóa III

Ngày 18/3/2022 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Khóa III đã được tổ chức thành công với sự tham dự của hơn 50 Ủy viên BCH và khách mời bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa, các đại biểu đã được nghe phần trình bày Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 2 Khóa III với những đánh giá cụ thể về các hoạt động đã được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam triển khai trong năm 2021 và phương hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Ninh Thị Hồng trình bày Báo cáo thực hiện Nghị quyết lần thứ 2

Các đại biểu đồng nhất nhận định năm 2021 là năm đặc biệt bởi những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 đã tác động không nhỏ tới hoạt động của Hội trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết BCH lần thứ 2. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt trong phương thức thực hiện để thích ứng với thực tiễn tình hình, Hội đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như kịp thời triển khai hoạt động hỗ trợ cho trẻ em trong vùng dịch; biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông về bảo vệ trẻ em; tiến hành một số nghiên cứu phục vụ cho góp ý cho văn bản pháp luật và xây dựng chính sách để bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em trong bối cảnh hiện nay.

Các Hội địa phương cũng có nhiều hoạt động thiết thực trong hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 với nhiều hình thức khác nhau đặc biệt là vận động nguồn lực để trao học bổng, trao thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây nhà cho gia đình nghèo có trẻ em và tư vấn, trợ giúp cho nhiều trường hợp vi phạm quyền trẻ em.

Các đại biểu cũng đồng tình trong việc cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa Hội và TW Hội LHPNVN và TW Đoàn TNCS HCM để các hoạt động truyền thông về quyền trẻ em và hỗ trợ cho trẻ em cả về mặt thể chất và tinh thần đạt hiệu quả cao.

Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục trẻ em đã nhấn mạnh: “Hội đã tham gia tích cực trong phản biện chính sách như thu thập thông tin các tổ chức, người dân để tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật ở của Chính phủ, Quốc hội trong bối cảnh Nhà nước rất quan tâm tới sự tham gia của người dân trong xây dựng pháp quyền. Điểm mạnh khác chính là Hội đã lên tiếng, hướng dẫn pháp luật và tham gia hỗ trợ pháp lý cho trẻ em đặc biệt là vụ việc xâm hại trẻ em như bạo lực trẻ em trong gia đình, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng”. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhà nước trong công tác bảo vệ trẻ em, gắn các chương trình, chính sách, văn bản hướng dẫn của Nhà nước về lĩnh vực trẻ em trong kế hoạch hoạt động của các cơ sở Hội ở Trung ương và địa phương; tham gia truyền thông về quyền trẻ em và kỹ năng bảo vệ trẻ em; tuyên truyền về các văn bản pháp luật liên quan tới trẻ em để nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em đồng thời sẽ mời Hội tham gia một số cuộc kiểm tra, thanh tra các cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì.

Ủy viên BCH và các Phó Chủ tịch mới được bầu ra mắt tại Hội nghị

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nhấn mạnh trong năm 2022, Hội và các cơ sở Hội tại địa phương cần bám sát văn bản luật pháp để có cơ sở đề xuất, góp ý chính sách. Bên cạnh đó cần nắm chắc tình hình trẻ em, tổng hợp tiếng nói trẻ em, nghiên cứu thực tế đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em để lấy ý kiến trẻ em một cách chất lượng. Chủ tịch Hội cũng đề nghị các tỉnh bám sát, phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ. Với các vụ vi phạm quyền trẻ em, cần tranh thủ các ý kiến của các luật sư để có chất lượng hơn trong phát biểu chính kiến và tư vấn. Cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức để các thành viên Hội có năng lực, kỹ năng trong công tác bảo vệ trẻ em đồng thời cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông các biện pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị cũng tin tưởng rằng năm 2022 với định hướng cụ thể và kế hoạch hành động gắn với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác trẻ em sẽ góp phần tăng hiệu quả trong hoạt động của Hội tại các địa phương.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *