Hội thảo tập huấn vận động chính sách cho cán bộ hội

TEV: Thực hiện Kế hoạch hợp tác với tổ chức Save Children quốc tế, ngày 28 tháng 9 năm 2017, Hội đã tổ chức Hội thảo tập huấn về vận động chính sách cho cán bộ Hội và các tổ chức thành viên tại Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự lớp học có 35 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Hội các tỉnh phía nam, các tổ chức tham gia dự án SC, các tổ chức xã hội làm việc về trẻ em tại thành phố, đại diện Hội Liên Hiệp Phụ nữ  thành phố và Đoàn Thanh niên thành phố.

Với mục tiêu đặt ra là tạo cơ hội để trao đổi, thống nhất về nội hàm của vận động chính sách , xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các tổ chức xã hội là tham gia vận động chính sách , làm quen với các loại hình và biết cách tham gia thực hiện các hoạt động vận động chính sách,  trong thời gian một ngày làm việc, các đại biểu đã tích cực tham gia trao đổi xung quanh 4 cấu hỏi: 1) Vận  động chính sách là gì? 2)Cơ sở để các tổ chức xã hội tham gia vận động chính sách? 3) Các hình thức tham gia vận động chính sách của các tổ chức xã hội và 4)Các phương pháp vận động chính sách.

Các ý kiến phát biểu đã thống nhât vận động chính sách  là các hoạt động tác động vào quá trình hoạch định, thực hiện chính sách thông qua tác động vào các tổ chức, cá nhân có vai trò quyết định trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện chính sách…Đại biểu cũng nhấn mạnh vận động chính sách là nhiệm vụ sống còn của tổ chức, hiện tại còn chưa được làm nhiều ở cơ sở nhưng cần đặt vào trọng tâm các hoạt động của Hội và các tổ chức làm việc vì trẻ em. Đại biểu tao đổi nhiều về các loại hình vận động chính sách  như vận động như phản biện, tư vấn, tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch hoạt động hoặc quá trình thực hiện chính sách, qua truyền thông vận động…Đại biểu tham gia Hội thảo tập huấn được cung cấp các trường hợp, tình huống thực tế cụ thể để phân tích thực hành các kỹ năng vận động chính sách.

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tham gia nhiều ý kiến trong quá trình hội thảo và đã có ý kiến phân tích sâu sắc hơn những nội dung của lớp tập huấn, hướng đến các hoạt động tiếp theo của Hội và các tổ chức xã hội trong vận động chính sách ./.

 

                                                                          Nguyễn Thị Lan
UV Thường vụ Hội

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *