Hội thảo tham vấn kế hoạch truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật tăng cường bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật, phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực giới.

TEV: Ngày 18/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo nhằm tham vấn về kế hoạch truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật, phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực giới. Hội thảo do ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng Vụ Phổ biến pháp luật-Bộ Tư pháp và ông Sehiu Rusanovschi, Chuyên gia bảo vệ trẻ em -UNICEF. Với sự tham dự của 50 đại biểu đến từ một số cơ quan trung ương một số đại biểu địa phương và đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng Vụ Phổ biến pháp luật-Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc

Dự thảo kế hoạch truyền thông đề ra mục tiêu nhằm cải thiện, nâng cao nhận thức góp phần làm thay đổi nhận thức và hành vi của phụ nữ và trẻ em và những nhóm người có liên quan.Nội dung hình thức thực hiện dành cho đối tượng phụ nữ và trẻ em trong đó có phân rõ các nhóm đối tượng khác nhau bao gồm nhóm phụ nữ thành thị, miền núi dân tộc thiểu số, phụ nữ là nạn nhân hoặc có nguy cơ bạo hành bạo lực, khuyết tật.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện dự thảo kế hoạch như: Cần làm rõ địa bàn triển khai kế hoạch, đặt ra các mục tiêu cụ thể định lượng, xác định rõ cơ quan chủ trì triển khai, các điều kiện đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch và đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông cho phù hợp thu hút sự tham gia của các nhóm đối tượng truyền thông.

Tin, ảnh: Mạnh Dũng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *