Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng – Những con số ấn tượng

TEV: Trong tuần vừa qua, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghi tổng kết hoạt động năm 2017 và xây dựng Chương trình hoạt động năm 2018. Hội nghi đã được đón ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch thành phố và lãnh đạo các ban ngành của thành phố tới dư. Bà Ninh Thị Hồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá, năm 2017, một năm thành công trong hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng. Hội đã vận động nhiều tập thể và các cá nhân có tấm lòng nhân ái ủng hộ xây mới 07 ngôi nhà, sửa chữa 11 nhà và xây dựng 02 sân chơi cho trẻ em tổng giá trị: 674.500.000đ; chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 10,112 người nghèo: 1.203.060.000đ; trao tặng 367.975 suất cháo trong chương trình Bát cháo tình thương với 20 tấn gạo cháo dinh dưỡng: 7.940.300.000đ; Chương trình trợ giúp xe lăn, xe lắc tay cho 200 người khuyết tật: 96.000.000đ; Chương trình cứu tế, cứu trợ xã hội, cứu trợ bão lụt, quà tết 26.614 suất: 8.877.969.000đ; hỗ trợ chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế cho 221 người: 1.713.070.000đ; trợ giúp học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật: 1.376.770; Hỗ trợ nuôi dưỡng và học tập cho 30 em học sinh và 37 em sinh viên: 2.799.017.000đ; trao quà cho trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em: 7.152.570.000đ. cùng với một số hoạt động khác, tổng cộng Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trểm thành phố Đà Nẵng đã huy động được 33.262.086.000đ.

Những con số ấn tượng thể hiện sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2017 phát huy tinh thần Chung tâm – Chung trí – Chung sức Bảo vệ quyền trẻ em. Đây cũng là một nguồn lực để  Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh hoạt đông trong năm 2018 để thành công nhiều hơn.

                                      Mạnh Dũng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *