Kế hoạch Hội thảo về chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam;
Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH xã hội NSG về phối hợp tổ chức Tọa
đàm về “Chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin;
Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tiễn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam
xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm như sau:
I. Mục đích:

  • Tổ chức cuộc Tọa đàm với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn
    nhân chất độc da cam/dioxin: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp”.
  • Tăng cường kết nối giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với các Hội
    địa phương, cơ quan liên quan trong việc kết nối tổ chức thực hiện công tác
    chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

II. Nội dung:
Trao đổi về tình hình trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin; những
chính sách liên quan đến biện pháp y tế trong việc chăm sóc sức khỏe,
phục hồi chức năng cho nạn chân chất độc hóa học/dioxin trong giai
đoạn hiện nay, nhất là trong đại dịch Covid-19; các giải pháp tăng cường
chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong trong thời
gian tới nhằm thực hiện kế hoạch hành động quốc gia, khắc phục hậu
quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-
2030.

Xem toàn văn bản tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *