Kế hoạch thực hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/11/2021 Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 và công văn số 708/LĐTBXH-TE ngày 17/3/2021 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; căn cứ Luật Trẻ em; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) xây dựng Kế hoạch thực hiện

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *