Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Nghị quyết 121); Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (Chỉ thị 23); để triển khai Nghị quyết 121 và Chỉ thị 23 tới hệ thống Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội), Hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121 và Chỉ thị 23 trong toàn bộ hệ thống của Hội

Chi tiết kế hoạch xem tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *