Khoảng trống pháp lý về quyền của trẻ em khuyết tật

Ngày 14 tháng 8 năm 2018,  Ủy ban Văn hóa, giáo dục Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Unicef tổ chức Hội thảo tham vấn về khoảng trống pháp lý về quyền trẻ em khuyết tật.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm UB VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; Ông Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội BVQTEVN; ông Friday, quyền Phó trưởng Đại diện unicef tại việt Nam và hơn 70 đại biểu đại diện các cơ, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trẻ em.

Mục tiêu hội thảo nhằm: Tham vấn ý kiến của đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành, các tổ chức của người khuyết tật, các tổ chức trong nước và quốc tế, về các khoảng trống pháp lý trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật; Xác định được những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện báo cáo và đưa ra một số mốc quan trọng để vận động cải thiện các văn bản pháp luật liên quan nhằm thực hiện tốt hơn quyền của trẻ em khuyết tật tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, Ông Vijaya Ratnam Raman, Cố vấn về Quyền trẻ em và Pháp luật chính sách cho trẻ em, UNICEF đã trình bày bản dự thảo báo cáo nghiên cứu những khoảng trống pháp lý về quyền trẻ em khuyết tật. có 05 diễn giả đã có bài trình bày góp ý cho báo cáo tại Hội thảo đó là: Bà Nguyễn Thị Hường, Trung tâm ACDC góp ý cho báo cáo từ góc độ người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật; Ông Phạm Trọng Cường, Phó Vụ trưởng, Vụ các vấn đề xã hội của Quốc hội – góp ý cho báo cáo từ góc độ các giải pháp chung để thực hiện quyền của trẻ khuyết tật; Ông Phạm Minh Mục Giám đốc trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ GD-ĐT – góp ý cho báo cáo từ góc độ giáo dục và đào tạo nghề cho trẻ khuyết tật; Ông Trần Ngọc Nghị, Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế – góp ý cho báo cáo từ góc độ chăm sóc y tế cho trẻ khuyết tật; Bà Nguyễn Thị An, Nhóm các tổ chức hoạt động vì quyền trẻ em – góp ý chung.

Sau hội thảo, Ban tổ chức tiếp tục tổng hợp các ý kiến góp ý để gửi đến nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *