Mong ước của cậu bé Rơi

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em và cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với sự hỗ trợ của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp đã sản xuất hai video hoạt hình nhằm tiếp cận tới trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ một cách rộng rãi.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *